TGA Trädgård & Anläggning ABFölj & gilla oss gärna på  TjänsterTrädgård

Vi utför trädgårdsanläggningar i alla storlekar


Från grovplanerad tomt till färdig anläggning med allt från schaktarbeten till plattläggning, stensättning, stödmurar och plantering. Vi erbjuder även trädfällning av större träd med skylift.

Vi vänder oss till såväl företag och bostadsbolag som privatpersoner i framförallt Blekinges, Kalmars, Kronobergs och Jönköpings län.


Skötsel
Behöver du hjälp med yttre skötsel?


Vi tar hand om din trädgård och hjälper dig med bland annat gräsklippning, ogräsrensning, sopning och snöskottning. Tänk på att detta, för dig som privatperson, räknas som hushållsnära tjänster så utnyttja RUT-avdraget.
Klicka här & läs mer om RUT-avdrag →


Entreprenader
Vi utför både större & mindre entreprenader


Grovschaktning överlåter vi åt andra, men när den är gjord färdigställer vi marken. Gräsetablering, planteringsarbeten, maskinell stenplockning och marktäckning (med täckbark eller geotextilduk) är exempel på vad vi utför.Maskinpark
I vår maskinpark finns maskiner för alla ändamål


– både för arbete med stora ytor (som golfbanor) och för arbete på trånga ytor (som kyrkogårdar eller villaträdgårdar). Utöver dessa maskiner har vi också en mängd övriga redskap, som jordfräs, harvar, knastervältar och bilsläp.

Planeringsharvar: 2st Bucher Elit 9 • 2st Bucher M300K
Hjullastare: Terex TL80 • Avant 760, 1,5m bred, lyfter 1,5 ton + stenläggningsfräs
Traktorer: John Deere 6420
Stenplockningsmaskiner: 2st Diamant 1602
Grävmaskin: Hanix 56c, bandburen
Såmaskiner för grässådd: Amazon, 2,5 meters såbredd • Amazon, 4 meters såbredd
Minidumpers: John Deere Progator, 2-hjulsdriven, lastar 1 ton • John Deere Progator, 4-hjulsdriven, lastar 1 ton • John Deere Gator, lastar 500 kg


Enskilt avlopp

Behöver du hjälp med att installera enskilt avlopp?


Vi på TGA Trädgård & Anläggning AB är auktoriserade anläggare av enskilda avlopp och finns med på Miljö- och Hälsoskyddsnämndens lista över godkända entreprenörer. Vi hjälper dig med ditt enskilda avlopp i Karlskrona.

Vi kan även hjälpa till med ansökningen till kommunen samt dokumentation. Vi samarbetar med GJ VVS, godkänd VVS-installatör.

Vi använder oss av Fann's produkter

Klicka här & läs mer →


Uppdrag & Kunder


Några av våra större kunder

Älmby entreprenad →

GRJ Entreprenad, Ljungby →

Skanska →

NCC →

• Mark & Betong i Stockholm


Exempel på tidigare uppdrag


Nybyggnad av asklund på Rödeby kyrkogård

Renovering av Ramdala kyrkogård
(Stensättning, gångar, plantering, gräs, automatbevattning m.m)

Gräsetablering på golfbanor
(Väckelsång GK, Strömstad GK, Trummenäs GK, Fågelbro GK, Motala GK, Karlskrona GK mfl.)

Planteringsentreprenader
(Öresundsleden, E18 Örebro, Lilla dalens Begravningsplats Stockholm, Östra lugnet Växjö, Linnéuniversitetet i Växjö, Varvsholmen i Kalmar, Kristinebergsområdet i Oskarshamn , Växthusparken och Citytunneln i Malmö samt tullstationen vid Svinesundsbron samt nya kyrkogården i Värnamo mfl.)

Idrottsplatser
(Fjölebro IP Kalmar, Nättraby IP Karlskrona, Norremarks IP i Växjö. Guldfågeln Arena i Kalmar, Myresjöhus arena i Växjö samt Strandvallen i Mjällby mfl.)


LänkarIdag är Skånefrö ett av landets ledande utsädesföretag, med produktion av lantbruksutsäde, grönyte- och vallfrö i Nils Svenssons anda.

Klicka här & läs mer →

Om TGA

TGA Trädgård & Anläggning AB ägs av Christian Jensen & Marika Jensen. Vi har tagit över företaget av vår far, Henry. Tillsammans har vi mer än 40 års erfarenheter med oss från branschen!

Så ni kan med förtroende vända er till oss!


Miljö

Ett miljömässigt tänkande genomsyrar alltid vårt arbete – det är ett måste, eftersom våra kunder ställer hårda miljökrav på oss. Ett sätt för oss att ta miljöhänsyn är att ha en modern maskinpark, med miljögodkända maskiner.

Miljöpolicy
Som en naturlig del av vårt arbete skall vi bedriva ett aktivt och förebyggande miljöarbete som gynnar kretsloppssamhället.

» Vi skall sätta fokus på en optimerad energianvändning och vid all nyanskaffning skall vi ställa relevanta miljökrav.
» Vi skall minst följa gällande miljölagstiftning, andra regler & krav som vi berörs av samt inspireras av samhällets, kundens krav och förväntningar.
» Vi skall påverka miljön på ett positivt sätt genom att begränsa och förebygga utsläpp till luft, mark och vatten.
» De produkter som vi arbetar med skall ge minsta möjliga miljöpåverkan genom ett genomarbetat system för bästa produktval.
» Vi skall genom vårt miljöarbete bidraga till en långsiktig hållbar utveckling.

Kvalitet

För TGA Trädgård & Anläggning AB kommer kvalitén alltid i första hand. Samtidigt arbetar vi hårt för att kunna hålla låga priser på våra tjänster. Det gör vi bland annat genom ett medvetet arbete med att pressa priserna vid varje inköpstillfälle.

Kvalitetspolicy
TGA Trägård & Anläggning AB, skall vara bland de ledande i de marknadsområden vi verkar i. Det innebär hög kundnöjdhet för såväl produkter som tjänster.

» Vi skall erbjuda kunden den lösning, som tillgodoser hans önskemål. Kunden skall uppfatta levererad kvalitet minst i nivå med förväntad.
» Kunden och slutanvändare skall alltid stå i fokus för vårt handlande.
» Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos varje enhet. Varje medarbetare skall känna till verksamhetens mål och inriktning samt vara väl förtrogen med arbetsuppgifterna inom sitt ansvarsområde.
» Kompetensutveckling och utbildning skall tillgodoses och uppmuntras.
» Uppföljning skall ske och dokumenteras så att uppsatta mål nås.


GalleriKontakta oss

TGA Trädgård & Anläggning AB


Box 89, 373 05 Fågelmara

0455-36 40 36

Christan Jensen 0708-13 17 82

Marika Jensen 0734-434525

[email protected]

mari[email protected]


Offert

Varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert!


Hemsida av Webbolo